ارتباط با ما

نشانی : استان مرکزی، شهرستان زرندیه، شهر زاویه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار کوشش، خیابان نرگس ٤٠١

تلفن: ١٢-٤٥٢٦٠٢٠٤ ٠٨٦

نمابر: ٤٥٢٦٠٠٦٦ ٠٨٦

کدپستی: ٣٩٤٤١٩٦٧٣٣

ایمیل: Info@sedmagroup.com