پد لاک پاک کن

feature 1

در سه نوع دایره ای، چهارگوش و ساشه

حاوی ویتامین E

عاری از اتیل استات و استون